Obsługa klienta

 

Postanowienia i warunki

1. Ogólne

Niniejsze postanowienia i warunki (zwane dalej «Warunki») są postanowieniami i warunkami, na których firma SIA «Anyfor» (zwana dalej «my», «nas», «nam» lub «nasz(a, e)») zgadza się sprzedawać produkty za pośrednictwem strony internetowej (zwana dalej «strona internetowa»).

SIA "Anyfor" – spółka, zarejestrowana w Łotwie pod numerem rejestracyjnym 40103520457, siedziba: Mazā Briežu ielā 3, Mārupe, Mārupes nov., LV - 2167, Łotwa.

Numer rejestracyjny VAT kompanii SIA "Anyfor": LV40103520457.

Zalecamy uważnie przeczytać niniejsze Warunki (a także naszą Politykę prywatności) przed złożeniem zamówień na niniejszej stronie internetowej.

Uzyskując dostęp, korzystając z niniejszej strony internetowej lub przeglądając ją, potwierdzacie to, że przeczytaliście, zrozumieliście i zgadzacie się z niniejszymi Warunkami oraz z naszą Polityką prywatności.

Niniejsze Warunki mogą być czas od czasu aktualizowane, dlatego okresowo sprawdzajcie je i powstrzymajcie się od korzystania ze strony internetowej, jeżeli nie akceptujecie takie zmiany. Jakiekolwiek zmiany Warunków wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej.

Zrobiliśmy wszystko, co możliwe, aby spędzając czas na naszej stronie internetowej, nie napotkaliście usterki, a także żeby wasze prawa i prywatność były przestrzegane. Jeżeli zauważyliście, że coś poszło nie tak, zawiadomcie nas, w jaki sposób możemy podwyższyć poziom obsługi, poprzez kontakt z nami.

Produkty, dostępne na stronie internetowej, są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego. Odsprzedaż produktów i próbek zakupionych od nas, lub otrzymanych od nas w inny sposób jest zabroniona. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówień bez uprzedniego zawiadomienia, jeżeli uważamy, że warunki tego punktu zostały naruszone przez klienta.

Mimo tego, iż dokładamy wszelkich starań, aby maksymalnie dokładnie opisywać i prezentować produkty, prosimy uwzględnić to, że kolor i wygląd zewnętrzny produktów na waszym komputerze mogą różnić się od ich faktycznego koloru i wyglądu zewnętrznego.

 

2. Prawo do dokonaniu zakupu

 

Użytkownicy strony internetowej muszą mięć ukończone co najmniej 16 lat. Jeżeli zamieszkujecie w jurysdykcji, gdzie minimalny wiek do zawarcia prawnie wiążącej umowy przekracza 16 lat, musicie osiągnąć minimalny wiek, dozwolony przez prawo waszej jurysdykcji.

Jeżeli chcecie złożyć zamówienie online, musicie podać nam swoje dane osobowe. Nadane przez was dane osobowe powinny być prawdziwe, dokładne i aktualne. Zastrzegamy sobie prawo wstrzymać lub anulować wasze zamówienie, jeżeli uznamy wasze dane osobowe za nieprawdziwe.

Przy zamówieniu wam trzeba będzie podać rekwizyty płatnicze. Dane powinny być dokładne i wierzytelne, oraz powinny być nadane przez osobę, wskazaną w podanych rekwizytach płatniczych.

 

3. Zamówienia online i zawarcie umowy

 

Zamówienie produktów online nie może być prostsze – wystarczy dodać produkty do swojego koszyka i postępować zgodnie z prostymi instrukcjami. Możecie przejrzeć informację o swoim zamówieniu na stronie potwierdzenia i wysłać zamówienie dopiero po naciśnięciu przycisku zamówienia.

Na pocztę elektroniczną otrzymacie potwierdzenie zamówienia, w którym będą zaznaczone wszystkie szczegóły waszego zamówienia. Jeżeli nie otrzymaliście e-mail, prosimy o kontakt z nami.

Przedstawienie produktów i cen na stronie internetowej jest wyłącznie sugestią, aby zapoznać się tymi produktami. Potwierdzenie waszego zamówienia za pomocą e-mail NIE potwierdza tego, że akceptujemy wasze zamówienie, potwierdza ono tylko to, że otrzymaliśmy wasze zamówienie. Zawarcie umowy jest niemożliwe dopóki wasze zamówienie nie będzie zaakceptowane przez nas. Zastrzegamy sobie prawo przyjąć lub odrzucić jakiekolwiek zamówienie z jakiegokolwiek powodu bez ograniczeń, na przykład:

    1. jeżeli nie możemy opracować wasze płatności;
    2. jeżeli w waszym regionie rozprzestrzeniają się ograniczenia na dostawę naszych produktów;
    3. jeżeli towar jest niedostępny lub wycofany ze sprzedaży (zastrzegamy sobie prawo do wycofania jakiegokolwiek produktu, przedstawionego stronie internetowej, w dowolnym czasie przed zaakceptowaniem waszego zamówienia); lub
    4. jeżeli nie spełniacie wymagań niniejszych Warunków.

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie potrafimy zrealizować wasze zamówienie, skontaktujemy się z wami za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Gdy wasze zamówienie zostanie wysłane, otrzymacie dodatkowy e-mail z potwierdzeniem waszego zamówienia.

Przy akceptacji waszego zamówienia, umowa zastępuje sobą wszystkie istniejące warunki i porozumienia w formie ustnej lub pisemnej.

 

4. Ceny i płatności

 

Płatność za produkty i dostawę może być zrealizowana w dowolny sposób, wskazany na stronie internetowej w momencie złożenia zamówienia.

Wszystkie ceny na stronie internetowej są podane w euro (€) i zawierają podatek VAT według bieżącego kursu, a także inne obowiązkowe podatki.

Koszt dostawy nie jest wliczony w cenę produktów.

Koszt dostawy, podany na stronie internetowej, zawiera podatek VAT oraz inne obowiązkowe podatki.

Płatność powinna być dokonana w euro (€) i może być dokonana za pomocą karty kredytowej / debetowej (Visa lub Mastercard).

Złożenie zamówienia daje nam prawo przeprowadzać sprawdzenie wypłacalności, przekazywać lub otrzymywać informacje o was od osób trzecich, uwierzytelniać waszą tożsamość, sprawdzać waszą kartę kredytową / debetową, oraz autoryzować dane osobowe na karcie kredytowej / debetowej.

Jeżeli wasz dostawca usług płatniczych odmawia dokonania płatności lub dokonuje je z opóźnieniem, nie ponosimy odpowiedzialności wobec was za anulowanie waszego zamówienia lub za opóźnienie dostawy.

 

5. Ubezpieczenie i dostawa

 

Gwarantujemy, że wszystkie zamówienia zostaną wysłane do klientów, którzy złożyli zamówienie online.

Zamówione produkty będą dostarczone pod adres, podany przez was przy złożeniu zamówienia.

Prawo własności zamówionych przez was produktów i odpowiedzialność za ryzyko ich utraty lub uszkodzenia przenosi się na was w momencie dostawy.

Nasz cel – w jak najkrótszym terminie wysłać wszystkie złożone przez was zamówienia.

Terminy dostaw, podane na stronie internetowej, są wyłącznie do celów informacyjnych, i my nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie.

Jeżeli jakikolwiek z zamówionych produktów jest tymczasowo niedostępny, wyślemy całe zamówienie jak tylko wszystkie towary w waszym zamówieniu staną się dostępne.

Ubezpieczenie dokonuje się odpowiednio do standardowych warunków ubezpieczenia transportowego firm-przewoźników.

Dostawa jest realizowana przez firmę transportową https://www.venipak.com/ lub inną firmę transportową wybraną przez kupującego. Firma spedycyjna odpowiada za wysyłkę.

 

6. Anulowanie i zwrot

 

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu chcecie anulować swoje zamówienie,na stronie internetowej Angelprof https://angelprof.pl/, możecie zrobić to przed upływem 7 dni roboczych, zaczynając od dnia, co idzie za dniem, gdy otrzymaliście produkt(y), wysyłając nam pisemne zawiadomienie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Poniżej przedstawiono warunki zwrotu lub wymiany produktów:

- Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie jesteście zadowoleni produktem (produkt nie spełnia waszych oczekiwań lub nie podoba się wam prezent, który otrzymaliście), możecie zwrócić dowolny produkt w jego pierwotnym stanie w ciągu 7 dni roboczych od momentu dostawy. Produkt(y) powinien być zwrócony nam w tym samym stanie, w którym jego otrzymaliście (włączając uszczelniania i folię termokurczliwą). Zwrócimy wam pieniądze za zamówienie. Zwróćcie uwagę na to, że nie zwracamy kosztów zwrotu.

- Zwróćcie uwagę na to, że przy zwrocie Zestawu Piękności (Beauty Set), nabytego online, możecie ubiegać się o pełny zwrot kosztów tylko wtedy, gdy zwracacie WSZYSTKIE produkty z zestawu w ich pierwotnym stanie (włączając uszczelniania i folię termokurczliwą). Jednak, jeżeli jeden z produktów jest uszkodzony, wadliwy lub wymieniony, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta. Wyślijcie nam produkt dla bezpłatnej zamiany.

- Zwrot kosztów będzie dokonywany wyłącznie na kartę kredytową / debetową, użytą dla dokonania zakupu.

- Nie możemy przyjmować otwarte lub wykorzystane produkty, z wyjątkiem przypadków, gdy produkt był uszkodzony lub zawierał usterki.

- Prosimy zwrócić uwagę na to, że musicie zachować potwierdzenia wysyłek wszystkich zwrotów.

- Wasz wniosek o zwrot będzie rozpatrzony maksymalnie operatywnie.

- Dla potwierdzenia otrzymania i rozpatrzenia waszego wniosku o zwrot zostanie wam wysłany e-mail.

 

7. Ograniczenie odpowiedzialności

 

Nic w niniejszych Warunkach nie powinno wykluczać lub ograniczać naszą odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała, spowodowane wskutek nieostrożności.

W maksymalnie dozwolonym przez prawo stopniu nie ponosimy odpowiedzialności wobec was zgodnie z niniejszymi Warunkami za jakąkolwiek utratę dochodu, aktywności biznesowej, umów, oczekiwanych oszczędności, nieuzasadnionych wydatków, wartości firmy lub zysku, albo za jakiekolwiek pośrednie lub bezpośrednie straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju, wynikłe w związku z wykonaniem jakiejkolwiek umowy lub jakimkolwiek naruszeniem przez nas niniejszych Warunków.

Nasza odpowiedzialność odpowiednio do niniejszych Warunków ogranicza się do kwoty, równej cenie zapłaconej przez was.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec was za jakiekolwiek straty lub szkody, wynikłe wskutek tego, że nie możemy wykonywać swoje zobowiązania odpowiednio do niniejszych Warunków z powodu okoliczności, które pozostają poza naszą rozsądną kontrolą.

Niniejsze postanowienia i warunki mają zastosowanie wyłącznie do tej strony internetowej. Jakiekolwiek linki na tej stronie internetowej do innych stron internetowych nie objęte są tymi postanowieniami, i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść strony internetowych, które nie znajdują się pod naszą kontrolą.

 

8. Prawo właściwe i jurysdykcja

 

Niniejsze Warunki oraz wszystkie zawarte umowy podlegają prawu łotewskiemu, a strony zgadzają się podporządkować się jurysdykcji sądów łotewskich.

 

9. Autonomiczność postanowień

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu nie mające mocy prawnej, to takie postanowienie należy uważać za oddzielne od niniejszych Warunków, i nie będzie ono miało wpływu na ważność i wykonalność jakichkolwiek pozostałych postanowień niniejszych Warunków.

 

10. Zmiany warunków

 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany i uzupełniania niniejszych Warunków, w tym z powodów prawnych, normatywnych lub bezpieczeństwa, w dowolnym czasie. Mimo tego, że będziemy zaznaczać zmiany na stronie internetowej i/lub wysyłać listy elektroniczne w związku z istotnymi zmianami, ponosicie odpowiedzialność za okresowe sprawdzanie Warunków pod kątem wprowadzonych zmian. Jeżeli nie zgadzacie się z którymkolwiek z Warunków, macie prawo do zaprzestania korzystania ze strony internetowej w dowolnym momencie. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, propozycje lub uwagi dotyczące naszych Warunków, prosimy i kontakt z nami.

Możecie skontaktować się z nami

przez telefon: +371 20000073

przez e-mail: [email protected]