Polityka prywatności

Wstęp

Spółka SIA "Anyfor" jest zarejestrowana w Łotwie pod numerem rejestracyjnym 40103520457, siedziba: Mazā Briežu ielā 3, Mārupe, Mārupes nov., LV - 2167, Łotwa. Nasza firma poważa i pragnie wszelkimi sposobami chronić wasze życie prywatne.

Niniejsza Polityka określa podstawy przetwarzania jakichkolwiek danych osobowych, które otrzymujemy od was i które przekazujecie nam. Prosimy, aby uważnie przeczytaliście poniższy dokument, żeby mieć pojęcie o naszych poglądach i praktykach odnośnie waszych danych osobowych i sposobów ich przetwarzania.

Niniejsza Polityka ma na celu zapewnienie zgodności z postanowieniami Ogólnego rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych (GDPR) w wydaniu z 2016 r., a także ze wszystkimi aktami prawnymi (Przepisami o ochronie danych osobowych).

Niniejsza Polityka prywatności opisuje to, w jaki sposób my – firma SIA "Anyfor", działając jako Administrator danych, zbieramy, przetwarzamy i chronimy jakiekolwiek dane osobowe, które nam przekazujecie.

Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 01.01.2017 r.

Na stronie https://angelprof.pl/ używa ssl certyfikat, który w jak największym stopniu chroni twoje dane.

Osoba odpowiedzialna za organizację przetwarzania danych osobowych

Wybraliśmy osobę odpowiedzialną za organizację przetwarzania danych osobowych w celu dotrzymania wymagań niniejszej Polityki prywatności. Osoba, odpowiedzialna za organizację przetwarzania danych osobowych, ponosi odpowiedzialność za monitorowanie zgodności z unijnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym za podział obowiązków, poinformowanie i szkolenie personelu, zaangażowanego w przetwarzanie tych danych, a także za odpowiednie kontrole; doradztwo na wniosek w zakresie oceny wpływu ochrony danych osobowych, a także odnośnie jakichkolwiek pytań związanych z poufnością i ochroną danych osobowych. W razie powstania jakichkolwiek pytań, dotyczących niniejszej Polityki prywatności, lub tego, w jaki sposób przetwarzamy wasze dane osobowe, należy skontaktować się z osobą, odpowiedzialną za organizację przetwarzania danych osobowych. Możecie skontaktować się z nią pod adresem: [email protected].

Sprzedawca nie będzie sprzedawać, wymieniać ani w żaden inny sposób rozpowszechniać informacji o koncie osobistym ani danych osobowych posiadacza karty innych niż Visa / Mastercard Corporation ani wymagań obowiązującego prawa.

Wykorzystanie uwierzytelniających plików (plików cookies)

Plik cookie jest małym plikiem tekstowym, który może przechowywać się na dysku twardym waszego komputera podczas dostępu do naszej strony internetowej. «Plik cookie dla sesji» wygasa natychmiast po zakończeniu sesji (czyli w chwili zamknięcia przeglądarki). «Stały plik cookie» przechowuje informację na dysku twardym, dlatego, gdy kończycie sesję i później wracacie na tą samą stronę internetową, informacja o plikach cookies jest nadal dostępna. Gdy odwiedzacie naszą stronę internetową, możemy wykorzystywać zarówno jak pliki cookies dla sesji, tak i stałe pliki cookies. Takie pliki cookies mogą zawierać informację, która wykorzystuje się do monitorowania korzystania z naszej witryny internetowej.

Plik cookie pozwala nam identyfikować was, gdy wracacie na naszą stronę internetową, i umożliwić wam dostęp do waszego konta. Jeżeli zachowujecie swoje dane lub składacie u nas zamówienie, my również mamy prawo wykorzystać pliki cookies do monitorowania i przechowywania informacji o waszym korzystaniu z naszej witryny internetowej.

Jeżeli nie zachowaliście swoich danych lub nie złożyliście u nas zamówienie, my mamy prawo monitorować i zachowywać informacje o waszym korzystaniu z naszej witryny w taki sposób, który wyklucza waszą identyfikację.

Mamy prawo wykorzystywać pliki cookies do zbierania informacji, co nie zawiera danych osobowych opisanych powyżej, aby: 1) zaproponować wam indywidualny kontent i reklamę; 2) monitorować korzystanie z naszej strony internetowej; 3) przeprowadzać badania dla poprawy naszego kontentu i usług. Możecie zrezygnować z plików cookies, lecz w tym przypadku nie będziecie mogli skorzystać z pewnych funkcji naszej strony internetowej lub w pełni korzystać ze wszystkich naszych ofert.

Używamy Google Analytics do analizy korzystania z naszej strony internetowej. Google Analytics zbiera informacje o korzystaniu ze strony internetowej za pomocą plików cookies. Informacja, zebrana na naszej stronie internetowej, wykorzystuje się do tworzenia raportów o korzystaniu z naszej strony internetowej. Polityka prywatności Google dostępna jest pod adresem https://www.google.com/policies/privacy/

Jakie dane osobowe zbieramy?

My i nasi dostawcy usług wykorzystujemy pliki cookies, pliki dzienników systemowych, tagi i inne technologie śledzenia na naszej stronie internetowej dla zbierania i analizy pewnego rodzaju informacji technicznych, w tym:

    • adresy IP;
    • typ komputera lub urządzenia mobilnego, które wykorzystujecie;
    • wersja systemu operacyjnego;
    • identyfikatory waszego urządzenia mobilnego, takie jak wasz adres MAC i/lub międzynarodowy identyfikator urządzenia mobilnego (IMEI);
    • typ waszej przeglądarki;
    • język waszej przeglądarki;
    • linki, strony wyjściowe i adresy URL;
    • typ platformy;
    • liczba kliknięć na stronie lub funkcji;
    • nazwy domen;
    • strony docelowe;
    • przeglądane strony i kolejność takich stron;
    • ilość czasu, spędzonego na pewnych stronach, a także
    • w przypadku złożenia zamówienia - zbieramy następujące dane: wasze imię, adres wystawiania faktury/dostawy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, historia zamówień, listy życzeń, bieżący koszyk.

Kiedy zbieramy wasze dane osobowe?

Kiedy odwiedzacie naszą stronę internetową i zgadzacie się na używanie plików cookies.
Kiedy dokonujecie zakupu online.
Kiedy kontaktujecie z nami poprzez formularz kontaktowy https://angelprof.pl/contact-us
Kiedy dajecie osobie trzeciej pozwolenie na udostępnianie nam waszych danych osobowych.

Jak i po co wykorzystujemy wasze dane osobowe?

    • Żeby przetwarzać jakiekolwiek zamówienia, które robicie za pomocą naszej strony internetowej, musimy uzyskać waszą zgodę na zbieranie waszych danych osobowych podczas złożenia zamówienia, inaczej nie będziemy mogli zrealizować wasze zamówienie i wykonać nasze zobowiązania prawne.
    • Będziemy przechowywać wasze dane w ciągu rozsądnego okresu czasu, aby wykonać wszelkie zobowiązania umowne, takie jak zwrot kosztów, gwarancje itp.
    • Chcemy, żeby u was pozostały najlepsze wrażenia od współpracy z nami. Jednym ze sposobów na to - otrzymać pełny obraz o was poprzez połączenie danych, które posiadamy o was. Następnie wykorzystamy je do zaproponowania wam ofert reklamowych, promocji, produktów i usług, które mogą was zainteresować. Ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych (GDPR) pozwala robić to w ramach naszych interesów prawnych w rozumieniu naszych klientów, oraz dla zapewnienia najwyższego poziomu obsługi.
    • Żeby odpowiadać na wasze pytania, wnioski o zwrot kosztów i reklamacje, możemy również prowadzić ewidencję tych danych, aby informować was o jakichkolwiek przyszłych zawiadomieniach i zachowywać historię naszej wcześniejszej komunikacji. Robimy to na podstawie naszych zobowiązań umownych wobec was, naszych zobowiązań prawnych i naszych interesów prawnych w zapewnieniu wam najlepszej obsługi, oraz dla rozumienia tego, w jaki sposób możemy ulepszyć nasz serwis na podstawie waszego doświadczenia.
    • Za waszą zgodą będziemy wykorzystywać wasze dane osobowe, ustawienia oraz dane waszych transakcji, aby informować was za pośrednictwem poczty elektronicznej i sieci Internet o odpowiednich produktach i usługach, włączając oferty specjalne, rabaty, promocje, wydarzenia, konkursy itp. Macie prawo w dowolnym momencie odmówić się od otrzymywania zawiadomień od nas za pośrednictwem któregoś z tych kanałów, klikając na «Anuluj subskrypcję» poprzez pocztę elektroniczną lub poprosić o anulowanie jej poprzez kontakt z nami.
    • Żeby opracowywać, testować i doskonalić systemy, usługi i produkty, które wam oferujemy. Zrobimy to na podstawie naszych prawnych interesów biznesowych.
    • Żeby wykonywać nasze zobowiązania umowne lub prawne, dotyczące udostępniania danych organom ścigania oraz innym organom państwowym.

Jak długo będziemy przechowywać wasze dane osobowe?

Ilekroć zbieramy i przetwarzamy wasze dane osobowe, przechowujemy je tak długo, jak długo to będzie potrzebne, oraz dla celów, dla których zostały one zebrane. Następnie zostaną one usunięte lub zanonimizowane. Być może będziemy musieli przechowywać wasze dane przez określony okres czasu ze względu na wymogi prawne.

Z kim dzielimy się waszymi danymi osobowymi?

Przekazujemy wasze dane osobowe tylko zaufanym dostawcom usług (na przykład kurierom dostaw) i administratorom danych, którzy odpowiadają wymaganiom Ogólnego rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych (GDPR). Udostępniamy tylko informacje, potrzebne im do świadczenia swoich konkretnych usług. Oni mogą wykorzystać wasze dane tylko dla konkretnych celów, które określimy w naszej umowie z nimi.

Jeżeli przestaniemy korzystać z ich usług, jakiekolwiek wasze dane, które oni przechowują, będą albo usunięte, albo zanonimizowane.

Wasze prawa

Zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych osobowych (GDPR), macie szereg indywidualnych praw związanych z waszymi danymi osobowymi. Prawa te polegają w następującym:

Prawo do otrzymania informacji: macie prawo być poinformowani o danych osobowych, które zbieramy o was, oraz o przyczynach ich zbierania. Niniejsza Polityka jest skierowana na udzielenie takich informacji.
Prawo do dostępu: macie prawo zażądać kopii danych osobowych, które posiadamy o was, oraz sprawdzić, że przetwarzamy je zgodnie z prawem.
Prawo do korekty: macie prawo skorygować jakiekolwiek niedokładne lub niepełne dane osobowe, które posiadamy o was.
Prawo do usunięcia: macie prawo poprosić nas o usunięcie waszych danych osobowych, jeżeli nie mamy uzasadnionych podstaw do kontynuowania ich przetwarzania lub wy pomyślnie zaprzeczaliście przeciwko ich przetwarzaniu (patrz. niżej), gdy my niezgodnie z prawem przetwarzamy je, lub powinniśmy usunąć wasze dane osobowe zgodnie z prawem. To prawo jest ograniczone, i możemy nie zgodzić się wykonać wasze żądanie, jeśli mamy prawnie uzasadnioną przyczynę do kontynuowania przetwarzania waszych danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu: macie prawo zaprzeczać przeciwko naszemu przetwarzaniu waszych danych osobowych, jeżeli opieramy się na interes prawny, a wy uważacie, że takie interesy ograniczają wasze prawa i wolności. Macie prawo wyrazić sprzeciw, jeżeli przetwarzamy wasze dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach możemy pokazać, że mamy przekonywające powody prawne do kontynuowania przetwarzania waszych danych osobowych, nie zważając na wasz sprzeciw.

Prawo do ograniczenia: macie prawo poprosić nas o wstrzymanie przetwarzania waszych danych osobowych: (1) jeżeli chcecie, żeby ustaliliśmy dokładność tych danych; (2) gdy nasze wykorzystanie takich danych jest niezgodne z prawem, lecz nie chcecie, abyśmy je zniszczyli; (3) jeżeli chcecie, abyśmy zachowali wasze dane, nawet jeżeli nie są nam one więcej potrzebne, ze względu na potrzebę złożenia pozwów do sądu lub obrony; (4) zaprzeczacie przeciwko wykorzystaniu waszych danych osobowych, jednak my musimy sprawdzić, czy mamy podstawy prawne do ich wykorzystania.

Prawo do przeniesienia danych: macie prawo zażądać przeniesienia danych osobowych, które przechowujemy dla was, osobom trzecim w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, maszynowo odczytywalnym formacie. Zwróćcie uwagę na to, że prawo to stosuje się wyłącznie do zautomatyzowanych informacji, na wykorzystanie których wcześniej daliście nam zgodę, lub jeżeli wykorzystaliśmy te informacje do realizacji umowy z wami.

Prawo do odwołania zgody w dowolnym czasie: gdy opieramy się na zgodę, jako na podstawę prawną do przetwarzania waszych danych osobowych, macie prawo odwołać taką zgodę w dowolnym czasie. Możecie odwołać swoją zgodę poprzez kontakt z nami pod adresem https://angelprof.pl/contact-us

Prawo do złożenia skargi: macie prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim w miejscu zamieszkania, miejscu pracy lub w miejscu domniemanego naruszenia, jeżeli uważacie, że przetwarzanie waszych danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych (GDPR).

Nie będziecie musieli płacić za realizację jakichkolwiek z tych indywidualnych praw, oprócz przypadków, gdy uznamy wasze żądanie za jawnie bezpodstawne, powtarzające się lub nadmierne. W takich przypadkach mamy prawo odmówić rozpatrzenie waszego żądania.

Przed udzieleniem odpowiedzi na jakiekolwiek wasze indywidualne zapytania, mamy prawo spróbować ustalić waszą tożsamość.

Zmiany i dopełnienia

Mamy prawo okresowo aktualizować niniejszą Politykę, publikując jej nową wersję na naszej stronie internetowej.

Powinniście okresowo sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że zgadzacie się z jakimikolwiek zmianami w niniejszej Polityce.

Możemy zawiadomić was o istotnych zmianach w niniejszej Polityce poprzez pocztę elektroniczną.

Przechowywanie danych osobowych

Dążymy do zapewnienia bezpieczeństwa waszych danych. W celu zapobiegania niesankcjonowanemu dostępowi lub ujawnieniu informacji, stworzyliśmy odpowiednie fizyczne, elektroniczne i administracyjne narzędzia do ochrony danych, które zbieramy w Internecie.

Wszystkie dane, które nam przekazujecie, będą przechowywane na bezpiecznym serwerze, nadanym prze firmę «Digital Ocean». Poniżej jest przedstawiona pełna lista wymagań dotyczących bezpieczeństwa: https://www.digitalocean.com/security/compliance/

My okresowo analizujemy nasze metody zbierania, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym środki bezpieczeństwa fizycznego, w celu ochrony przed niesankcjonowanym dostępem do systemów.